In een particulier verpleeghuis voelt het net als thuis

Verenigingberk

Een groot voordeel van een particulier verpleeghuis is dat het al snel als een echt thuis aanvoelt. Het is immers voor ouderen vaak een moeilijke stap om uit hun vertrouwde huis te moeten vertrekken. Maar als het niet meer gaat om thuis te blijven wonen, moet er toch worden gezocht naar een passende oplossing. Particuliere ouderenzorg biedt ouderen die niet meer thuis kunnen wonen een nieuw thuis. Dit doen zij met onder andere kleinschalige zorg, veel persoonlijke aandacht en aandacht voor de wensen van de bewoners. Zo wordt er een huiselijke sfeer gecreëerd waar eenieder zich al snel thuis voelt.

Bij Compartijn bepaalt elke bewoner zijn eigen dagritme

Compartijn is een organisatie die particuliere ouderenzorg biedt. Verspreid over Nederland staan verschillende woonzorgcentra, waar het creëren van een fijn thuis het hoofddoel is. Een nadeel aan reguliere verpleeghuizen is dat er vaak weinig tijd is per bewoner en dat iedereen wordt geholpen op een vaste tijd. In een particulier verpleeghuis is dit gelukkig niet aan de orde. Zo bepaalt elke bewoner zelf hoe de dag wordt ingedeeld. Wordt de versbereide maaltijd op de eigen kamer genuttigd of wordt er gezellig in de gezamenlijke keuken gedineerd? Het zelf kunnen indelen van de dag geeft bewoners in de particuliere ouderenzorg een gevoel van vrijheid.

Een vast team van medewerkers

Een ander aspect van het prettige wonen bij Compartijn is het vaste team van medewerkers op elke locatie. De medewerkers zijn persoonlijk betrokken bij alle bewoners en kunnen hen volop aandacht en begeleiding bieden. De medewerkers hebben een persoonlijke band met de bewoners en weten wat hun lievelingseten is of wat voor hobby’s ze graag uitoefenen. Het is voor de bewoners in een particulier verpleeghuis erg fijn om dagelijks dezelfde gezichten te zien, zeker als er zaken als dementie spelen. Daarnaast is het voor familie en vrienden ook prettig om precies te weten welke medewerkers er betrokken zijn bij de zorg van de ouderen.