Vereniging berk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Lokale waterzuivering is modern en groeiend

Een groeiende vorm van waterzuivering

Lokale waterzuivering bestaat al een lange tijd op mondiaal niveau. Zo is er zelfs in India spraken van de ontwikkeling van een efficiënte en betaalbare waterzuivering. Dit onderzoek wordt gedaan in Nederland; een land dat ondanks zijn eigen milieuproblematiek grote stappen zet. Bij lokale waterzuivering zijn er manieren bedacht waarbij plaatselijk water wordt ingezameld, getransporteerd, verwerkt en gezuiverd.

Basisschool op milieutour

Er ontstaan steeds meer interessante ontwikkelingen op het gebied van lokale waterzuivering. Hierbij kunt u denken aan een basisschool waarvan het ontwerp gebaseerd is op de natuur. Deze innovatieve basisschool heet ‘De Verwondering’ en is aangesloten op een helofytenfilter ofwel afvalwaterzuivering op het plein. Hierdoor worden zowel de kinderen, de docenten als de ouders zich bewust van de zichtbare waterzuivering. Zo is het mogelijk om zowel de jeugd als volwassenen te attenderen op het belang van het milieu en de mogelijkheden rondom lokale waterzuivering.

Koninklijke milieuverbetering

Naast dat er in 2019 een basisschool is ontworpen rondom lokale of decentrale waterzuivering en andere verbeteringen op het gebied van het milieu, is er ook vanuit het Koninklijk Huis ook aandacht aan besteed. In India ging het Koninklijk paar op staatsbezoek in India om de pilotinstallatie met plantenbakken te openen. Deze ontwikkeling is ontstaan om afvalwater te zuiveren en vond plaats bij de Barapullah Drain. Dit is een plek waar Nederland en India samenwerken op het gebied van o.a. waterzuivering. 

 

Milieubewuste bierbrouwerij

In 2018 is er ook op het gebied van lokale waterzuivering veel gebeurd. Een voorbeeld hiervan in de kas van de Biomakerij van Abdij Koningshoeven. Een kas waarin bier wordt gebrouwen tussen prachtige planten. Hier is een innovatie gedaan waardoor er jaarlijks 70 miljoen liter afvalwater afkomstig van de bierbrouwerij wordt hergebruikt. Zo is op zowel het gebied van de jeugd, het Koninklijk der Nederlanden en de lokale bierbrouwerij een ontwikkeling te zien. Doet u ook mee aan waterzuivering?