Vereniging berk
Image default
Dienstverlening

Betekenisvolle leiderschapstraining

Veel organisaties realiseren zich dat er altijd een periode is waarbij de resultaten niet om over naar huis te schrijven zijn. Het kan zijn dat ze, zoals een groot aantal organisaties reeds hebben ervaren, te maken hebben met tegenvallende en teruglopende abonnementenaantallen.

Veel organisaties hebben te maken gehad met fiscale uitdagingen. Anderen zien weer een terugloop in het aantal bezoekers naar hun meetings, evenementen, conferenties, beurzen, etc. hoewel er vele factoren de oorzaak kunnen zijn van deze teruglopende resultaten en de situaties die ze creëren, dienen organisaties in het overgrote deel van de gevallen te kijken naar het management, de leiders en hoe ze hun potentiele en eigenlijke leiders identificeren, kwalificeren en trainen. Training management met IvPP! 

  1. In de meer dan dertig jaar dat ik leiders train en advies geef aan organisaties, heb ik constant te horen gekregen van diegenen in leiderschapsposities, dat ze de noodzaak begrijpen om leiders te trainen en leiderschapstrainingen te ondergaan. Maar als ik dan hun procedures, syllabus, methodes, etc. tegen het licht houd, zie ik vaak dat wat doorgaat voor leiderschapstraining de leiders ontwikkelt nog traint. 
    Veel van deze programma’s zijn eenmalige acties, terwijl anderen niet de noodzaak inzien van het identificeren, kwalificeren en ontwikkelen van een effectieve leider. Filosofie is geen leiderschapstraining, net als dat indoctrineren van individuen aangaande de geschiedenis van de organisatie dat niet is. effectief leiderschapstraining moet altijd een voortdurende, continue. 
    Hands-on, interactieve, uitdagende, informatieve oefening zijn maar het wordt pas een echte training als er bruikbare technieken worden aangeleerd en getraind. Meestal is het het beste om een doorlopend programma te hebben dat een kookboek voor leiderschap ontwikkelt.    

  2. Het leiderschapskookboek moet verschillende gebieden behandelen en dient in etappes dingen aan te leren. Allereerst moeten aankomende leiders geïdentificeerd worden, vervolgens gekwalificeerd, voordat ze hun training beginnen. Ze dienen de toewijding en verantwoordelijkheden die horen bij leiderschap te onderkennen en ze moeten open staan om te leren en zich een nieuwe skillset aan te meten. 
    Het programma moet doorlopend zijn, van het prille begin tot aan de middenposities tot aan het hogere management, helemaal tot aan de directeursposities aan toe. Onderwerpen die behandelt dienen te worden zijn onder andere technieken, financien, budgetten, people skills, tegenwerpingen beantwoorden, het aanmaken en formuleren van agenda’s, de noodzaak van transparante communicatie, doelen stellen, een visie ontwikkelen, de nuances en bijzonderheden binnen een organisatie onderkennen, etc. Alle leiders, op alle niveaus moeten doorlopend worden getraind. 
    Ze dienen te begrijpen dat ze zich voortdurend dienen te verbeteren, volledige integriteit dienen te bewaren en anderen kunnen motiveren en inspireren om te volgen, want niemand kan een leider zijn als er niemand is die interesse heeft om deze leider te willen volgen. 

Echte leiders worden nooit geboren, ze worden getraind en ontwikkelt. Als organisaties vitaal en veerkrachtig willen blijven, dienen ze zich te committeren aan een professioneel ontwikkeld leiderschapstrainingsprogramma, met een consistente en constante boodschap en methodologie. Goed leiderschap komt zelden per ongeluk bovendrijven! 

Lees meer over leiderschap met  IvPP!

 

http://www.ivpp.nl/leiderschap/training