Vereniging berk
Image default
Aanbiedingen

De WMCZ wet helemaal uitgelegd

Wat is de wet WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)?

We vroegen het uitgebreid aan NCZ. Netwerk Cliëntenraden Zorg is een expert mbt de WMCZ wet. In  1996 is de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)  in werking getreden. De bedoeling van deze wet is de medezeggenschap voor cliënten in de zorginstellingen te bevorderen. Helaas heeft de  WMCZ vanaf het ontstaan ter discussie gestaan. De cliëntenraad is een groep mensen,  die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. De cliëntenraad is dus een medezeggenschapsorgaan en heeft het recht gevraagd en ongevraagd  aan de directie van de zorginstelling te adviseren over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten in de zorg. Daarnaast heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht over onderwerpen die erg van belang zijn voor de kwaliteit van de zorgverlening en voor de kwaliteit van het leven van cliënten in zorginstellingen. Als laatste  heeft de cliëntenraad het recht van voordracht op tenminste één persoon binnen het bestuur of binnen de raad van toezicht. Deze persoon is bij voorkeur gespitst op het cliënten perspectief.

In 2000 besluit  de tweede kamer  de WMCZ ( Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) voor de eerste keer te evalueren. Het Ministerie van VWS  (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft naar aanleiding van dit onderzoek een plan opgesteld met als doel de uitvoering van de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) te stimuleren. De invloed van cliëntenraden te onderzoeken was een onderdeel van dit plan. Het resultaat was o.a. dat de invloed van cliëntenraden te weinig was. Zij werden  te weinig betrokken bij besluiten die vielen onder het verzwaarde adviesrecht. Destijds vatte voormalig hoogleraar gezondheidsrecht, dhr. Van Wijmen, de rol van cliëntenraden als volgt samen: “De inspraak geldt voor het beleid van de instelling en niet voor de zorg, de cultuur en het klimaat in de instelling. Maar onderwerpen als organisatiestructuur, samenwerkingsverbanden en de jaarrekening staan vrij ver van de patiënt af. Het zijn juist de aspecten als bejegening, aandacht en sfeer die van groot belang zijn voor cliënten.”

Tien jaar later, in 2010, kwam er een wetsvoorstel, de WCZ, ( wet cliënten zorg) ter vervanging van de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).  De positie van zorgcliënten zou juridisch sterker moeten worden. Het klagen over de zorginstelling zou door deze wet eenvoudiger moeten worden. Cliënten zouden inzage in het eigen dossier  krijgen en recht krijgen op medezeggenschap. De eindverantwoordelijk voor geleverde zorg zou ten alle tijden het bestuur van de zorginstellingen zijn.

Bron: NCZ. Hier kunt u meer informatie lezen over de WMCZ wet.

https://ncz.nl/ondersteuning/wmcz/