Vereniging berk
Image default
Zorg

Een geschil met uw zorgaanbieder, wat nu?

Hebt u, uw partner of een ander gezinslid een meningsverschil of een klacht over een behandeling van een zorgaanbieder? Dat is erg vervelend. Vooral ook omdat het vaak om zaken gaat die gevoelig liggen en daardoor ook niemand iets aangaan. Waarschijnlijk heeft u uw klacht al bespreekbaar gemaakt maar u komt er niet mee verder. Wat nu? Wist u dat u kosteloos gebruik kunt maken van een klachtenfunctionaris? Uw zorgaanbieder kan dit voor u regelen. De klachtenfunctionaris wordt ingezet om te bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder waar u het geschil mee heeft met als uiteindelijk doel natuurlijk een oplossing waar u als klant tevreden mee bent. De zorgaanbieder heeft zes weken de tijd (eventueel met een verlenging van vier weken) om met een goede oplossing te komen.

Uw klacht niet naar tevredenheid opgelost?

Helaas is de klacht naar uw mening toch niet goed of niet voldoende opgelost. Wat nu? Uw klacht is nu officieel een geschil geworden en dient verder te worden afgehandeld door een Geschillencommissie, bijvoorbeeld door de Stichting Zorggeschil. De commissie bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter. Beide voorzitters zijn meester in de rechten. De leden van deze commissie worden voorgedragen door organisaties die zijn aangesloten bij de betreffende zorgaanbieder. De voorzitter of vicevoorzitter geeft aan welke leden een bepaald geschil voor u gaan behandelen.

Hoe lang duurt de behandeling van uw ‘geschil’?

Zes maanden de tijd krijgt de geschilleninstantie voor het doen van een uitspraak. Deze uitspraak is altijd bindend. Eventueel kan de commissie ook een schadevergoeding aan u toekennen met een maximum van € 25.000,-. Overigens betaalt u wel 50 euro voor het aanhangig maken van het geschil. Dit bedrag ontvangt u niet terug, houd u daar rekening mee! Wilt u weten hoe u een geschil meldt bij de commissie? Gaat u dan naar de internetsite van de Stichting Zorggeschil: www.zorggeschil.nl. De ambtelijk secretaris neemt uw melding officieel in behandeling en zal dit tevens schriftelijk aan u bevestigen. Tot die tijd kunt u geen rechten aan de melding ontlenen.